Lietuvos skautijos e-Nuostatai


LIETUVOS SKAUTIJOS RĖMĖJŲ NUOSTATAI

2001 m. balandžio mėn. 7 d., Nr. LS-N-11

I. BENDROJI DALIS

1. Šie nuostatai reglamentuoja fizinių bei juridinių asmenų, talkinančių Lietuvos skautijai (toliau- LS rėmėjų), veiklos teisinius pagrindus, jų teises ir atsakomybę.

II. LS RĖMĖJAI

2. LS rėmėjo statusą Tarybos sprendimu įgauna fiziniai bei juridiniai asmenys, parėmę Lietuvos skautiją:
2.1. pinigais;
2.2. paslaugomis;
3.3. kilnojamu bei nekilnojamu turtu.
3. LS rėmėjais gali būti Lietuvos ir užsienio fiziniai bei juridiniai asmenys.
4. LS rėmėjais negali būti:
4.1. nelegalia veikla užsiimantys fiziniai bei juridiniai asmenys;
4.2. politinės partijos bei organizacijos.
5. LS rėmėjas gali netekti statuso LS Tarybos sprendimu, jei:
5.1. neatitinka šių nuostatų;
5.2. vykdo LR įstatymams ir organizacijos principams priešingą veiklą.

III. LS RĖMĖJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6. LS rėmėjai turi teisę:
6.1. remti LS vienetus savo nuožiūra;
6.2. teikti pasiūlymus dėl paramos naudojimo;
6.3. gauti ataskaitą apie paramos panaudojimą;
6.4. likti neįvardintais;
6.5. reklamuotis LS leidiniuose, LS interneto svetainėje ir kitur;
6.6. gauti pažymėjimą, liudijantį, kad yra “Lietuvos skautijos rėmėjas”;
6.7. būti apdovanoti LS garbės ženklai, atsižvelgiant į nuopelnus ir atitikimą LS garbės ženklų nuostatams.
7. LS rėmėjai privalo:
7.1. teikti paramą pagal LR įstatymus ir kitus teisės aktus;
7.2. pranešti LS vadovybei apie statuso pasikeitimą ar veiklos nutraukimą.

Parsisiųsti

Parsisiųsti PDF formatu

Atgal Į puslapio viršų